Инструкция по заполнению декларации к зу от 07 04 2011 3206-vi

инструкция по заполнению декларации к зу от 07 04 2011 3206-vi
Відповідно, наразі складно сказати, яку категорію суб’єктів декларування можуть зобов’язати на здійснення електронного декларування у поточному році. Яка відповідальність передбачена за порушення державним службовцем вимог фінансового контролю у частині здійснення антикорупційного декларування? Тому якщо вартість активу на момент виникнення прав на нього не відома, про це слід зазначити в декларації. Якщо у декларанта є неповнолітні діти, яким не присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, немає потреби зазначати серію та номер свідоцтва про народження такої дитини. Тим, хто буде заповнювати декларацію вперше чи донедавна не надто опікувався необхідністю складати її із суворою ретельністю, маю сміливість дати наступну пораду. Оскільки у нашому випадку йдеться про порядок подання декларацій, ми знову ж таки маємо поки що керуватися приписами Закону № 3206 у цій частині.


Відповідно до ст. 718 Цивільного кодексу України дарунком можуть бути рухомі речі, у тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. Декларацію приєднують до матеріалів особової справи, нумерують та вносять до переліку документів, що зберігаються в особовій справі. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли не проживає спільно з ними, але відповідно до ч. 1 ст. 6 Сімейного кодексу України особа наділена правовим статусом «дитина» до досягнення нею повноліття. Також зверніть увагу на примітки до цього розділу у формі Декларації: поле «Найменування юридичної особи (англійською мовою)»заповнюється, лише якщо країною реєстрації головного офісу юридичної особи є не Україна. Важливо! Переважну частину доходів, які згідно зі ст. 165 ПК України не підлягають оподаткуванню ПДФО, податкові органи у своїй базі не бачать.

Для визначення термінів знову звернемося до ПК України, оскільки кредити бувають різні і відображувати їх слід по-різному. Наприклад, здійснення оперативно-розшукових заходів, процесуальних чи слідчих дій у ході кримінального провадження. Гадаю, зрозуміло, що у цьому розділі ми вказуємо лише об’єкти, які станом на 31.12.15 р. не добудовані; не прийняті в експлуатацію; право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку (п. 21 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700). Про вартість недобуду. Статтями 22, 23 Цивільного кодексу України визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування, у тому числі на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Кошти у межах ліміту можна постійно знімати та повертати. За перший місяць користування банки, у більшості випадків, не нараховують проценти. Отже, система електронного декларування почала діяти з 1 вересня, а відповідно, у осіб, які мають вперше подати «антикорупційну» декларацію у 2016 році, є 60 днів для складення та подання декларацій за 2015 рік за новою формою (див.

Похожие записи: